AANDACHTSPUNTEN VOOR TELEFONISCHE & EMAIL CONSULTEN

* U kunt voor deze consultvormen 5 dagen per week terecht bij Het Centrum voor Lichaam en Geest.

* Onderwerpen kunnen zijn: sexueel geweld, hyperventilatie, traumatische ervaringen, achterblijvers van personen die een gelukte dan wel niet gelukte zelfdoding hebben ondernomen, relatieproblemen en alle andere zaken die te maken hebben met emotie. ook voor personen die burn-out zijn of zich depressief voelen is Het Centrum voor Lichaam & Geest het juiste adres voor begeleiding.

* U meldt zich telefonisch dan wel per email aan;

* U bepaalt voor een groot gedeelte zelf wanneer en hoe laat u te woord gestaan wil worden;

* De consulttijden liggen tussen 08.00 uur en 18.00 uur;

* De kosten van een telefonisch consult  bedraagt 35 euro, excl.btw  per 20 minuten;

* De kosten van een email consult bedraagt  35 euro per maximaal 1 x A4 pagina, excl. btw.* De kosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding;

* U ontvangt voor elk consult een officiële faktuur;

* WERKWIJZE:

U maakt per email, dan wel telefonisch een afspraak waarop u gebruik wil maken van de consulten per telefoon of per email. U geeft uw gegevens door, te weten, naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, BSN nummer ( het nummer staat op uw kaartje van de ziektekostenverzekeraar). U vermeldt hoe lang u wil spreken met de therapeut of hoeveel tekst u per mail nodig hebt. U stort het bedrag op Rabobank 133591360 en na ontvangst van het bedrag wordt u begeleid zoals u zelf aangegeven hebt.

* Telefonische aanmelding: 0434083790

* Emailaanmelding: info@centrumvoorlichaamengeest.eu    www.centrumvoorlichaamengeest.eu

* Het centrum voor Lichaam en Geest is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

ABVC lidmaatschapsnummer 110109

BVAT lidmaatschapsnummer 148

NFG en BRIG registratienummer 5401156007

AGB CODE/zorgverlenersnummer 026822

LVSB    01012008

NB: U kunt zich ook aanmelden voor een persoonlijk consult. U ontvangt dan na elk consult een rekening welke contant voldaan wordt.