Het hedendaagse leven kan veel stress opleveren, hetzij thuis of in de werksituatie. Ieder persoon heeft een andere beleving bij stress. Zo kan stress voor velen productie verhogend werken en voor anderen heeft het een verlammende werking. Bij het laatste geval is het raadzaam een stresscounsellor te raadplegen om de stressfactoren te elimineren of in andere banen te leiden. Stress veroorzaakt veel ziekte verschijnselen en werkuitval, te denken valt ook aan hart- en vaatziekten en andere stressgerelateerde ziektes zoals hoge bloeddruk en hyperventilatie. Stresscounselling biedt een juiste aanpak voor stressverschijnselen door persoonlijke gesprekken en kan in veel gevallen voor vergoeding in aanmerking komen.

Het Centrum voor Lichaam & Geest is gespecialiseerd in zaken als sexueel geweld, strafrechtelijke zedenzaken voor slachtoffers en plegers/daders. Ook slachtoffers van geweldsdelicten, personen die achterblijven na een zelfdoding van een geliefde of familielid worden op een vakkundige en persoonlijke manier begeleid. Veel burn-out cliënten en depressieve personen hebben de weg al gevonden naar Het Centrum voor Lichaam & Geest.

De mens staat voorop, daar wordt hoog op in gezet.

Voor elk contact, hetzij per telefoon, per mail, per post of persoonlijk, ontvangt u een faktuur.